Prohlášení o ochraně soukromí

Za zpracování údajů odpovídá:

 

Paul Reimann LL.B & Dipl. Jur.

GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

 

Telefon: 0049 (0) 33731 289 036 XNUMX
E-mail: support@globalmotoparts.com 

 

Ceníme si zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže podrobně informujeme o zacházení s údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokaždé, když webová stránka webový server pouze automaticky ukládá tzv souboru protokolu serveru, jako je například ta s názvem souboru, vaše IP adresa, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a žádající poskytovatele (přístup k datům) a získání dokumentu.

Tato přístupová data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. To je v souladu s článkem 6, odst. 1 str. 1 svítí. F DSGVO zachování našich legitimních zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, v správné prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení návštěvy stránky.

Hostingové služby třetí strany
V rámci zpracování v našem zastoupení poskytovatel třetí strany poskytuje služby pro hostování a zobrazování webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu vážení našich zájmů, abychom správně prezentovali naši nabídku. Veškeré údaje shromážděné v rámci používání této webové stránky nebo v určených formách v elektronickém obchodě, jak je popsáno níže, budou zpracovány na svých serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámečku vysvětleném zde.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi mimo Evropskou unii, pro kterou Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

2. Shromažďování údajů a jejich použití při plnění smlouvy, kontaktování

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky nebo když nás budete kontaktovat (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech potřebujeme data ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu a objednávku nebo kontakt nelze odeslat bez jejich informací. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které nám poskytnete, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR pro zpracování smlouvy a zpracování vašich dotazů. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR tím, že jsme se rozhodli otevřít zákaznický účet, používáme vaše data pro účely otevření zákaznického účtu. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data omezena k dalšímu zpracování a po daňovém a obchodním období uchovávání budou vymazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo použít data nad rámec těchto údajů je povoleno zákonem, o kterém vás v tomto prohlášení informujeme. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat a to buď odesláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu nebo pomocí funkce uvedené v zákaznickém účtu.

3. přenos dat

Pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. b DSGVO předáváme vaše údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. Podle toho, který platebních služeb vyberete během procesu objednávání, dáváme zpracovávat platby pro tuto platbu dat do subjektu zodpovědnému za platbu bankovní poplatky a případně pověřen námi na platební služby, nebo na vybranou platební služby. Částečně vybraní poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují tyto údaje za předpokladu, že tam vytvoříte účet. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s údaji o přístupu během procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

4. E-mailový zpravodaj

E-mailová inzerce s registrací do informačního bulletinu
Když se přihlásíte k odběru novinek, používáme údaje potřebné pro tento účel, nebo zvlášť sděleny vámi, aby vám náš pravidelný e-mailový zpravodaj, protože váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 1 S. rozsvícený poslat DSGVO.

Odvolání z informačního bulletinu je kdykoli možné a může se uskutečnit buď prostřednictvím zprávy na níže popsanou kontaktní osobu, nebo prostřednictvím odkazu v informačním bulletinu. Po zrušení smažeme svou e-mailovou adresu, do té míry, které jste výslovně souhlasili s dalším využitím vašich dat nebo vyhrazujeme neuvažuje za použití dat, která má povoleno zákonem a které jsme informovali v tomto prohlášení.

5. Využití dat při zpracování plateb

Kontrola identity a kreditu při výběru platebních služeb Klarna
Pokud zvolíte platební služby společnosti Klarna, žádáme vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. DSGVO, abychom mohli přenášet data nezbytná pro zpracování platby a kontrolu totožnosti a kontrolu kreditu společnosti Klarna. V Německu lze úvěrové kanceláře zmíněné v prohlášení společnosti Klarna o ochraně údajů použít pro ověření totožnosti a kontrolu kreditu.
Klarna používá informace, které dostává, o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou pro vyvážené rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní údaje níže. V důsledku toho vám již nebudeme moci nabídnout určité platební možnosti. Souhlas s tímto použitím osobních údajů můžete také kdykoli odvolat Klarna.

6. Cookies a webová analýza

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, zobrazit vhodné produkty nebo pro průzkum trhu, používáme tzv. Cookies na různých stránkách. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně oprávněné v zájmu zvažování zájmů, v optimalizované prezentaci naší nabídky podle článku 6, odst. 1, str. 1 lit. f DSGVO. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy v přístroji. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu ukládání lze nalézt v přehledu nastavení cookie ve webovém prohlížeči. Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:
Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Firefox ™ https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-allow-and-recognize
Opera ™: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Nepřijímání souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.
Používání služby Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu
Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR, tento web používá Google (Universal) Analytics pro účely analýzy webu. Webovou analytickou službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, společnost registrovaná a provozovaná podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (Www.google.de). Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webu, například cookies. Automaticky shromažďované informace o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce je IP adresa před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Úplná IP adresa je převedena na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. Anonymizovaná adresa IP přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics se obecně nespojuje s jinými údaji Google. Poté, co přestaneme používat Google Analytics a přestaneme jej používat, budou data shromážděná v této souvislosti smazána.

Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a ukládány tam, je americká společnost Google LLC certifikována pod štítem EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod ochranou soukromí.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tím se zabrání shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webu (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google.

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče můžete kliknutím na tento odkaz zabránit, aby Google Analytics v budoucnu shromažďoval data na tomto webu. Na zařízení je umístěn soubor cookie pro odhlášení. Pokud cookies smažete, budete vyzváni k opětovnému souhlasu.

7. Online marketing

Remarketing reklam Google
Pomocí reklam Google inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Pokud jste nám udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR, tzv. remarketingový cookie od Googlu je nastaven při návštěvě našeho webu, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního CookieID a na základě navštívených stránek. Poté, co přestaneme používat remarketing reklam Google a ukončíme jeho používání, budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

Dodatečné zpracování se uskuteční, pouze pokud jste s Google souhlasili s tím, že vaše historie procházení webových aplikací a aplikací Google bude Google propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci vašich reklam na webu viz. V takovém případě při přihlašování k Googlu během návštěvy stránky na našich webových stránkách společnost Google používá vaše data pomocí údajů služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů publika pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně přidruží vaše osobní údaje do dat Google Analytics a vytvoří tak publikum.

Google Ads je nabídka od společnosti Google Ireland Limited, společnosti registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a ukládány tam, je americká společnost Google LLC certifikována pod štítem EU-US Privacy Shield.
Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod ochranou soukromí.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem deaktivací remarketingového souboru cookie prostřednictvím tohoto odkazu. Můžete také zjistit informace o nastavení souborů cookie z aliance Digital Advertising Alliance a provést nastavení.

Naše online přítomnost na Facebooku
Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách umožňuje lepší a aktivní komunikaci s našimi zákazníky a vyhlídkami. Poskytujeme informace o našich produktech a probíhajících speciálních akcích.
Když navštívíte naši online přítomnost v sociálních médiích, vaše data mohou být automaticky shromažďována a ukládána pro účely průzkumu trhu a reklamních účely. Z těchto dat jsou vytvářeny tzv. Profily využití pomocí pseudonymů. Lze je použít například k umisťování reklam uvnitř a vně platforem, o kterých se předpokládá, že odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se na vašem koncovém zařízení obvykle používají soubory cookie. V těchto cookies jsou uloženy chování návštěvníků a zájmy uživatelů. Podle Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převáží nad našimi zájmy, v optimalizované prezentaci naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a zúčastněnými stranami. Pokud jste požádáni o souhlas (souhlas) se zpracováním údajů příslušnými provozovateli platforem sociálních médií, např. Pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.
Pokud jsou výše uvedené platformy sociálních médií se sídlem v USA, platí toto: Pro USA přijala Evropská komise rozhodnutí o přiměřenosti. To se vrací k štítu ochrany osobních údajů EU-USA. Aktuální certifikát pro příslušnou společnost si můžete prohlédnout zde.
Podrobné informace o zpracování a použití údajů poskytovateli na jejich stránkách, možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, zejména možnosti námitek (opt-out), lze nalézt v zásadách ochrany soukromí níže uvedených poskytovatelů. Pokud s tím stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zpracování údajů je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR, kterou můžete vidět zde:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Možnost opozice (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads


8. Zasílání hodnotících připomínek e-mailem

Zkontrolujte připomenutí od Trustpilot
Pokud nám s tím vyjádříte svůj souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR, zašleme vaši e-mailovou adresu na Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kodaň, Dánsko (https://de.trustpilot.com/), aby vám mohli zaslat upomínku e-mailem odesílá.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou níže nebo přímo na Trustpilot A / S.

9. Kontakt a vaše práva

Jako oběť máte následující práva:
podle článku 15 DSGVO, právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích v rozsahu, který je v nich specifikován;
v souladu s článkem 16 DSGVO, právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo dokončených osobních údajů uložených u nás;
podle článku 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, s výjimkou dalšího zpracování
- vykonávat právo na svobodu projevu a informace;
- splnit právní povinnost;
- z důvodů veřejného zájmu nebo
- uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky
je požadováno;
podle článku 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jde o
- přesnost údajů zpochybňujete;
- zpracování je nezákonné, ale odmítnete jeho vymazání;
- údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete ji k uplatnění, výkonu nebo obhajování právních nároků nebo
- jste námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO;
podle článku 20 DSGVO právo k vašim osobním údajům, které jste nám poskytli získat ve strukturované, konzistentní a maschinenlesebaren formátu, nebo požádat o převod na jiný poplatek.
podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo práce nebo na naše ústředí společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky ke konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.

 

10. Právo vznést námitku

Co se týče zpracujeme chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněné zájmy osobními údaji, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

Po výkonu svého práva nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů pro zpracování, které převážily zájmy jako vy, práv a svobod, nebo je-li zpracování zjištění, výkon nebo obranu Právní nároky slouží.

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.