Podmínky

§ 1 Platnost vůči podnikatelům a definice pojmů

(1) Následující obecné podmínky se vztahují na všechny dodávky mezi námi a spotřebitelem v jejich verzi platné v době objednávky.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze z velké části přičíst její obchodní nebo nezávislé profesní činnosti (§ 13 BGB).

 

§ 2 Vytvoření smlouvy, uložení textu smlouvy

(1) Na objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu se vztahují následující předpisy týkající se uzavření smlouvy https://globalmotoparts.com/

(2) V případě uzavření dohody vstoupí


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

 

o.

(3) Prezentace zboží v našem internetovém obchodě nepředstavuje z právního hlediska závazný smluvní nabídku, jsou však pouze nezávaznou žádostí, aby spotřebitel objednával zboží. Objednáním požadovaného produktu spotřebitel uzavírá kupní smlouvu závaznou.

(4) Po obdržení objednávky v našem internetovém obchodě platí následující pravidla: Spotřebitel vydává závaznou zakázku prostřednictvím úspěšného provedení objednávkového řízení v našem internetovém obchodě.

Objednávka se provádí v následujících krocích:

1) Výběr požadovaného zboží
2) Potvrďte kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“
3) Zkontrolujte detaily v nákupním košíku
4) Aktivace tlačítka "pro pokladnu"
5) Registrace v internetovém obchodě po registraci a zadání registračních údajů (e-mailová adresa a heslo).
6) Výběr způsobu dopravy
7) Výběr způsobu platby
8) Znovu zkontrolujte nebo opravte příslušné zadané údaje.
9) Závazné odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „objednávka s náklady“ nebo „koupit“

Spotřebitel se může vrátit na internetovou stránku před závazným zasláním objednávky stisknutím tlačítka "zpět" obsaženého v jeho používaném internetovém prohlížeči po kontrole jeho údajů, na kterém jsou zaznamenány údaje zákazníka a opravuje vstupní chyby nebo Zavřete internetový prohlížeč a zrušte proces objednávky. Potvrzení objednávky okamžitě potvrdíme pomocí automaticky generovaného e-mailu ("potvrzení objednávky"). Tímto přijmeme vaši nabídku.

(5) Uložení textu smlouvy pro objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu: Uložíme text smlouvy a zašleme vám údaje o objednávce a naše podmínky e-mailem. Můžete si také kdykoli přečíst všeobecné podmínky https://globalmotoparts.com/policies/terms-of-service vidět. Své minulé objednávky si můžete prohlédnout v naší zákaznické oblasti v části „Přihlášení k účtu“ -> „Moje objednávky“.

 

§ 3 ceny, náklady na dopravu, platba, datum splatnosti

(1) Uvedené ceny zahrnují zákonnou daň z obratu a další složky ceny. Kromě toho existují veškeré náklady na dopravu.

(2) Spotřebitel má možnost platit předem, PayPal, kreditní kartu (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Pokud si spotřebitel zvolil platbu předem, zavazuje se zaplatit kupní cenu ihned po uzavření smlouvy.

 

§ 4 doručení

(1) Pokud jsme v popisu produktu nestanovili jinak, jsou všechny položky, které nabízíme, okamžitě připraveny k odeslání. Dodání proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě platby předem začíná dodací lhůta dnem následujícím po odeslání platebního příkazu do banky odpovědné za převod a u všech ostatních platebních metod dnem následujícím po uzavření smlouvy. Pokud konečný termín připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek v místě dodání, končí poslední pracovní den.

(2) Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodaného předmětu rovněž přechází na kupujícího, pouze pokud je věc předána kupujícímu.

 

§ 5 zachování vlastnictví

Vyhradíme si vlastnictví zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

§ 6 Právo odstoupit od smlouvy jako spotřebitel:

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

 

(1) Storno podmínky

Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, která není dopravcem, převzali zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, musíte nás kontaktovat

GMP - GlobalMotoParts

Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

E-mail: support@globalmotoparts.com 

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro výběr, který není nutný.

(2) Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Konec odvolání

 (3) formulář pro odstoupení od smlouvy

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen vlněné, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück).

Komu:


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19

Brána pro příjem zboží C
14959 Trebbin (OT Glau)

E-mail: support@globalmotoparts.com 

Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_____________________________________________________

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

__________________

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)

__________________

datum

__________________

(*) Unzutreffendes streichen.

  

§ Záruka 7

(1) Platí zákonné záruční předpisy. Na použité náhradní díly získáte zákonnou záruku 1 rok. Na nové náhradní díly získáte zákonnou záruku 2 roky.

(2) Záruka na použité díly vozidla může být převzata odborným servisem, pouze pokud je správně nainstalována. 

(3) Za běžné opotřebení náhradních dílů vozidla nelze poskytnout žádnou záruku, protože se zhoršuje jejich povaha.

 

§ Smluvní jazyk 8

Smluvní jazyk je pouze němčina.